Dory News
What’s News

最新消息

發布日期:2023/03/06

取票流程與船班時刻表

船班時刻表
東琉線號     泰富號     藍白號     來回船票-是不能共用
東琉線
(08)832-5086
泰富號
(08)833-5169
藍白號
(08)833-4168
東港→小琉球 小琉球→東港 東港→小琉球 小琉球→東港 東港→小琉球 小琉球→東港
07:00 07:40 07:20 08:00 07:20 08:10
08:00 09:00     08:00 08:30
09:00 10:30 09:00 09:50 08:50 09:30
10:00 12:00 10:30 11:20 10:10 11:10
10:45 14:00 12:00 12:50 11:50 13:00
11:30 13:00        
12:36 15:00 13:30 14:30 13:30 14:20
14:00 16:00        
15:00 17:00 15:30 16:10 15:20 16:00
16:30 17:20 16:50 17:20 16:50 17:20

當天-現場領取船票流程
  • 當天抵達東港渡船頭,搭船者請攜帶證件 船公司位置請點入
  • 至民宿取票口-告知入住【白沙逗琉民宿】及【訂房人姓名】並出示證件即可取票
  • 給予來回船票,請妥善保管,若遺失請自行原價補票
  • 抵達小琉球碼頭-請google map至咖啡機車行 領取機車
  • google map至逗琉民宿請點入 (車程約3分)

東港-自費停車場
店名:阿信停車場
地址:932屏東縣新園鄉新生路270號
電話0970 528 988
3.停車資訊
小琉球白沙逗琉民宿

其他相關訊息